Zamknij okno wyszukiwarki

Wpisz szukaną frazę

 • +48 55 261 90 09

 • office@cps.com.pl

 • ul. Długa 47, 82-500 Mareza

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CPS-IEP Sp. z o. o. (zwana dalej CPS) zajmuje się sprzedażą, wdrożeniami, serwisem maszyn, urządzeń i technologii do produkcji urządzeń elektronicznych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest CPS z siedzibą w Marezie, ul. Długa 47, 82-500 Kwidzyn, NIP: PL5811723083, REGON: 191862319, KRS: 0000207177.

W związku z korzystaniem ze strony internetowej www.cps.com.pl kontakt z Administratorem odbywa się za pomocą drogi elektronicznej z wykorzystaniem adresu: news@cps.com.pl lub w formie papierowej z wykorzystaniem poczty tradycyjnej przez wysyłkę listu- z dopiskiem NEWS, na adres: CPS-IEP Sp. z o. o. Mareza, ul. Długa 47, 82-500 Kwidzyn.

NEWSLETTER

Państwa dane osobowe, w szczególności adres email, zostały zgromadzone na podstawie dobrowolnego subskrybowania newslettera CPS.

Brak danych uniemożliwia obsługę Państwa zamówienia.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przesyłanie informacji o projektach Administratora oraz obsługa korespondencji. Zgromadzone dane przechowywane są w bezpiecznym serwerze, jako odrębna baza danych.

Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

Subskrypcja newslettera jest dobrowolna. Rezygnacja następuje przez użycie przycisku ANULUJ znajdującego się na dole każdej z wiadomości newslettera.

Rezygnacja oznacza zakończenie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych.

COOKIES

Strona www.cps.com.pl wykorzystuje pliki typu cookies oraz podobne technologie w celu gromadzenia informacji związanych z profilowaniem osoby i wyświetlaniem jej dedykowanych reklam, biorących pod uwagę dotychczas wyświetlane dane na stronie www.cps.com.pl, przeglądane produkty oraz zebranie informacje dotyczących zainteresowań, preferencji zakupowych oraz prowadzenia statystyk.

Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics –monitorujące informacje o użytkownikach poprzez rejestrację ich zachowań na stronie.

Zebrane informacje nie zawierają danych osobowych, dotyczą:

 • adresu IP,

 • typu wykorzystywanej przeglądarki

 • języka

 • rodzaju systemu operacyjnego

 • lokalizacji

 • oraz informacji przesyłanych do strony za pośrednictwem formularza kontaktowego

Identyfikacja Użytkownika za pomocą cookies pozwala na dostosowanie treści strony do jego potrzeb.

Strona wykorzystuje pliki cookies:

 • sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej,

 • trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta z przeglądarki internetowej w określonym czasie.

Administrator stosuje cookies:

 • niezbędne,

 • służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

 • wydajnościowe,

 • reklamowe,

 • funkcjonalne.

Użytkownik strony może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do urządzenia Użytkownika.

Użytkownik dokonuje zmiany za pomocą ustawień przeglądarki internetowej bądź za pomocą konfiguracji usługi blokującej automatyczną obsługę cookies lub wysyłającą informację o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Użytkownik może usunąć cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej za pomocą której przegląda stronę WWW.

Ograniczenie stosowania cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej CPS.

Profilowanie:

Profilowanie następuje na podstawie udzielonej zgody a także jej braku, poprzez wykorzystanie cookies w celu zindywidualizowania i przedstawienia reklam lub ofert biorąc pod uwagę dotychczas wyświetlane dane na stronie WWW, przeglądane produkty oraz zebrane informacje dotyczące zainteresowań, preferencji zakupowych oraz prowadzonych statystyk.

Prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do danych,

 • żądania sprostowania danych,

 • żądania usunięcia danych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: news@cps.com.pl, lub pocztą tradycyjną – z dopiskiem NEWS, na adres: CPS-IEP Sp. z o. o. Mareza, ul. Długa 47, 82-500 Kwidzyn.

Administrator dołoży należytej staranności w celu ochrony interesu Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą. Zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem.

Administrator zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia przed dostępem osobom nieupoważnionym lub ich nieupoważnionemu wykorzystaniu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L Nr 119, str. 1) zwane jako „RODO”.

NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach.

Lokalizacja